SYDÄMELLÄ TEHDYT IKKUNAT

Rekman on kokenut puuikkunoiden ja -ovien valmistaja, joka tarjoaa ajattomia, laadukkaita ja energiaa säästäviä ikkuna- ja oviratkaisuja.

IKKUNAT

Ikkunatyypin valinta riippuu talon arkkitehtuurista, sijainnista ja tilaajan ja arkkitehdin esittämistä vaatimuksista. Valitettavasti kaupunkikuvassa pistää silmään melko paljon viime vuosikymmenten aikana kunnostettuja tai rakennettuja rakennuksia, joiden ikkunavalinta on epäonnistunut. Monissa arvokkaissa ja tyylikkäissä rakennuksissa on käytetty ilmeettömiä muovi-ikkunoita, jotka pilaavat koko rakennuksen tunnelman.

On ilo todeta, että tilanne on muuttumassa ja ikkunavalintaan suhtaudutaan koko ajan vakavammin yleisen tietoisuuden kasvaessa myyjien, valmistajien sekä asiakkaiden joukossa. Väärä ikkunavalinta voi pilata ympäristöllisesti arvokkaan rakennuksen, toisaalta vanhakaupungissa käytettävä ikkuna ei sovi muodikkaaseen funk-tyyliseen taloon. Tämän vuoksi kysykää rohkeasti neuvoja ja suosituksia, tehdäksenne parhaan mahdollisen valinnan. Koska valmistamme erilaisia ikkunatyyppejä – moderneja ikkunoita sekä historiallisiin rakennuksiin sopivia kaksipuitteisia ikkunoita, saatte meiltä aina objektiivisimmat suositukset siitä, minkälainen ikkunatyyppi sopii parhaiten juuri Teidän taloonne.

YKSIPUITTEISET SISÄÄN AVAUTUVAT SAKSALAISET IKKUNAT

Valmistamme ns. „saksalaistyyppisiä” yksipuitteisia puu- ja puualumiini-ikkunoita ja parvekkeenovia. Tämä on Saksassa kehitelty erittäin käyttömukava muodikas ikkunajärjestelmä, jossa ikkunat avautuvat sisäänpäin sivuille ja päältä tuulettamiseksi. Tämä ikkunatyyppi on levinnein Virossa uusien talojen rakentamisessa käyttömukavuutensa ja helppohoitoisuutensa ansiosta.

Kaikki ikkunat valmistetaan tilaajan esittämien mittojen ja sopivimman ratkaisun mukaan. Viimeistelymateriaaleina käytetään ympäristöystävällisiä vesipohjaisia värijärjestelmiä – niin peittäviä kuin myös läpinäkyviä lasuureja. Viimeistely tapahtuu kolmessa vaiheessa: kyllästäminen, liimaus ja pintamaalilla päällystäminen.

Se, valitaanko puu- vai puualumiini-ikkuna, riippuu rakennuksen suunnittelusta. Jos kyseessä on puualumiini-ikkuna, ikkunan puuosa on ulkopuolelta kokonaan suojattu alumiiniprofiilein ympäristöltä. Tämä takaa puuikkunalle erittäin pitkän käyttöiän.

Tuotevalikoimassa on sekä edullisempi (karmisyvyys 78mm) ikkunatyyppi REKMAN S-78 (kts. pdf-esite TÄÄLTÄ) kuin myös korkeampia energiavaatimuksia vastaava (karmisyvyys 90 mm) ikkunatyyppi REKMAN S-90 (kts. pdf-esite  TÄÄLTÄ).

REKMAN IV-90-ikkunatyyppi mahduttaa leveämmän karmin ja kehyksensä ansiosta lasipaketteja paremmilla energia- sekä äänieristysindikaattoreilla, jotka vastaavat nykyisiä korkeita energiansäästö- ja äänieristysvaatimuksia. Tässä ikkunatyypissä yhdistyvät muodikas suunnittelu, energiatehokkuus ja käyttömukavuus.

Tavallisen ikkunajärjestelmän lisäksi on mahdollista valmistaa myös leveämpiä ikkunoita/parvekkeenovia vahvistetuilla saranoilla, ikkunoita piilosaranoilla, sähkömoottori-ikkunoita jne.

TEHDYT TYÖT

SUORITUSTASOILMOITUS S 78

SUORITUSTASOILMOITUS S-A 78

SUORITUSTASOILMOITUS S 90

SUORITUSTASOILMOITUS S-A 90

MSE- JA MSE-A-IKKUNAT

Kaksipuitteisista muodikkaamman ratkaisun ikkunoista tuotevalikoimaamme kuuluvat aiemmin mainitut ns. „suomalaistyyppiset” ikkunat eli MSE- ja MSE-A-ikkunat.

MSE- on sisään-sisään avautuva ikkuna, joka on valmistettu Suomen markkinoilla muodostuneiden perinteiden ja vaatimusten mukaan. Sisällöltään kyseessä on samanlainen ikkuna kuin Viron historiallinen „sisään-sisään” avautuva ikkunatyyppi, jossa sekä sisä- että ulkokehys on valmistettu puusta. MSE-nimitystä käytetään tavallisesti ikkunatyypistä, jossa sisä- ja ulkokehys avautuvat yhdessä – sisäkehys avautuu kädensijasta ja ulkokehys liikkuu välisulkijan avulla sisäkehyksen kanssa yhdessä. Suomen ikkunamarkkinoilla käytettävä MSE-ikkuna eroaa hieman Virossa käytettävästä ikkunatyypistä kehysleveyden puolesta, kts. piirros.

MSE-A-ikkunat ovat kaksipuitteisia ikkunoita, joiden perusrakenne ja sisäkehys ovat puuta ja ulkokehys alumiinia. Suojaksi ympäristöltä myös karmeilla on alumiinipäällyste. Se on ns. muodikkaampi ratkaisu tuplapuitteisesta ikkunasta.

Tuplapuitteisen ikkunan etuna voi pitää parempaa äänieristystä edullisemmilla hinnoilla. Saman äänieristyksen saavuttamiseksi tulee „saksalaisissa”ikkunoissa käyttää kalliimpia erityisiä lasipaketteja. Samassa verrattuna „saksalaiseen” ikkunaan MSE-ikkuna ei ole niin käyttömukava ja sen huoltaminen on epämukavampaa.

TEHDYT TYÖT

SUORITUSTASOILMOITUS MSE

SUORITUSTASOILMOITUS MSE-A

Kaksipuitteiset „sisään-sisään“ avautuvat ikkunat ovat perinteisiä tuplapuitteisia ikkunoita, joissa molemmat kehykset avautuvat sisäänpäin. Ulkokehyksessä käytetään yhtä lasia, sisäkehyksessä lasipaketti tilaajan toiveen mukaisesti. Tämäntyyppisiä ikkunoita käytetään runsaasti vanhassakaupungissa ja ympäristöllisesti tärkeillä alueilla tai rakennuksissa, joissa halutaan säilyttää rakennuksen aitous ja historiallinen henki. Kaksipuitteiset ikkunat sopivat myös uusiin hirsi- ja maataloihin, antaen talolle aidon ulkomuodon.

Sisään-sisään-puuikkunan voi valmistaa niin, että molemmat kehykset – sisä- sekä ulko-, aukeavat itsenäisesti kädensijasta. Tällaisessa tapauksessa on kyse perinteisestä ratkaisusta, joka on ollut käytössä vanhemmissa rakennuksissa. Samassa näitä ikkunoita voi valmistaa myös ns. „suomalaistyyppisellä” MSE-ratkaisulla, jossa sisäkehys aukeaa kädensijasta ja ulkokehys liikkuu välisulkijan avulla yhdessä sisäkehyksen kanssa.

Muiden varusteiden valikoima on hyvin laaja – teollisten suljinten lisäksi käytämme tämäntyyppisissä ikkunoissa usein myös vanhanaikaisia kaksoissalpoja, saranoita jne, jotka auttavat luomaan aikakaudelle uskollisen yleisilmeen, sillä kokonaisuus syntyy yksityiskohdista.

TEHDYT TYÖT

Kaksipuitteiset „sisään-ulos” avautuvat ikkunat ovat perinteisiä tuplapuitteisia ikkunoita, joissa ulkokehys avautuu ulospäin ja sisäkehys sisäänpäin. Ulkokehyksessä käytetään yhtä lasia, sisäkehyksessä lasipakettia tilaajan toiveen mukaisesti. Tämäntyyppisiä ikkunoita käytetään runsaasti vanhassakaupungissa ja ympäristöllisesti arvokkailla alueilla tai rakennuksissa, joissa halutaan säilyttää rakennuksen aitous ja historiallinen henki. Tällaiset kaksipuitteiset ikkunat sopivat myös uusiin hirsi- ja maataloihin, antaen talolle aidon ulkomuodon.

Muiden varusteiden valikoima on hyvin laaja – teollisten suljinten lisäksi käytämme tämäntyyppisissä ikkunoissa usein myös takorautaisia tuotteita, vanhanaikaisia kaksoissalpoja, saranoita jne, jotka auttavat luomaan aikakaudelle uskollisen yleisilmeen, sillä kokonaisuus syntyy yksityiskohdista.

TEHDYT TUOTTEET

PUU- JA PUUALUMIINILASIJULKISIVUT

Rekmanin puu- ja puualumiinilasijulkisivujen kantavat rakenteet valmistetaan yleensä sormijatketusta mäntyliimapuusta. Puurungon poikkileikkaus valitaan tilaajan toiveen mukaisesti ja konkreettisen lasijulkisivun jakojen tarvittavan kantokyvyn sekä kuormitusten perusteella (esim. 50*80-300mm). Puurunko voidaan päällystää erilaisilla viiluilla, myös arvopuuviiluilla. Puurunko viimeistellään säänkestäväksi kolmessa vaiheessa: kyllästäminen, liimaus ja pintamaalilla päällystäminen. Tarvittaessa puuosan saa myös petsattuna ja lakattuna tai läpinäkyvällä lasuurimaalilla päällystettynä.

Julkisivut lasitetaan MEK- tai MEK-A-suljettujen ikkunoiden kanssa analogisesti ulkopuolelta kolminkertaisella lasipaketilla. Vakioratkaisu on 54 mm paksuinen lasipaketti kahdella selektiivilasilla, joka takaa nykyisiä energiavaatimuksia vastaavan tuotteen. Tarvittaessa voi käyttää myös paksumpia lasipaketteja, joissa käytetään erikoislaseja. Käyttämämme lasien ja erikoislasien valikoima on hyvin laaja ja vastaa korkeita lämpö-, valo- ja äänieristys- sekä turvavaatimuksia. Niiden avulla on mahdollista täyttää julkisivuille asetetut korotetut erikoisvaatimukset. Valikoimassa on myös itsepuhdistuvat lasit.

Julkisivujärjestelmän peitelistat ovat puu- tai puualumiiniratkaisusta riippuen joko puusta tai alumiinista. Puualumiinilasijulkisivun tapauksessa liimapuiseen kantavaan rakenteeseen kiinnitetään ”0-profiileista” lämpöeristetty alumiinijulkisivujärjestelmän kehys (syvyys esim. 7mm), joka päällystetään myöhemmin alumiinipeitelistalla. Peitelistaratkaisun lisäksi on mahdollista käyttää myös peitelistattomia SG-julkisivujärjestelmän kehyksiä, joissa rako vain täytetään silikonilla.

Katso tekemäämme kohdetta Suomessa, Suurpellon päiväkoti Espoossa

YKSIPUITTEISET ULOS AUKEAVAT TANSKALAISET IKKUNAT

Valmistamme ns. “tanskalaistyyppisiä” yksipuitteisia puu- ja puualumiini-ikkunoita sekä parvekkeenovia (poikkileikkaukset). Tätä järjestelmää luonnehtii ulospäin avautuminen. Viron markkinoilla on kuitenkin yleensä käytössä „saksalaistyyppiset” ikkunat, „tanskalaistyyppisiä” ikkunoita valmistetaan lähinnä vientiin.

© Copyright - Rekman – massiivipuiset ikkunat ja ovet