FÖNSTER GJORA MED KÄNSLA

Rekman är en tillverkare av träfönster och dörrar med mycket lång erfarenhet som erbjuder tidlösa, och med hög kvalitet samt energieffektiva lösningar i husets väggöppningar.

FÖNSTER

Valet av fönstertyp beror på arkitekturen i huset, platsen och de krav som ställs av beställaren och arkitekten. Tyvärr har ganska många byggnader renoverats eller byggts under de senaste decennierna där valet av fönster har misslyckats att fånga betraktarens uppmärksamhet. Smaklösa plastfönster har använts i flera värdiga och eleganta byggnader och dragit ner byggnadens helhetsintryck.

Det är bra att erkänna att dagens situation förändras och att valet av fönster tas allt mer på allvar, detta tack vare den allmänna ökningen av medvetenhet bland säljare, tillverkare och kunder. Fel val av fönster kan förstöra en byggnad med kulturellt och miljömässigt värde, samtidigt som ett gamla stan fönster inte passar i ett modernt funkishus. Tveka därför inte att be om råd och rekommendationer så att du kan göra det bästa valet. Eftersom vi tillverkar olika fönstertyper – moderna fönster såväl som fönster med dubbla bågar som lämpar sig för historiska byggnader, får du alltid de mest objektiva rekommendationerna från oss om vilken fönstertyp som är den mest lämpliga för ditt hus.

INÅTGÅENDE FÖNSTER MED EN BÅGE AV TYSK TYP.

Vi tillverkar trä och träaluminium fönster och balkongdörrar av så kallade ”tysk” typ. Detta är ett modernt fönstersystem som utvecklats i Tyskland och är mycket bekvämt att använda, där fönstren öppnas inåt åt sidan och uppifrån och utåt för vädring.  Denna fönstertyp är vanligast i Estland när man bygger nya hus, detta tack vare att de är så lättanvända och är så enkla att underhålla.

Alla fönster är gjorda enligt de ritningar som lämnats in av beställaren och med den mest passande designen.  Miljövänliga vattenbaserade färgsystem används vid ytbehandlingen – ogenomskinliga färger samt transparenta färger. Efterbehandling sker i tre steg: impregnering, beläggning med primer och täckfärg.

Att välja ett trä- eller aluminiumfönster beror på utseendet av byggnaden. Om det är ett trä -aluminiumfönster, skyddas fönstrets trädelar på utsidan i sin helhet av aluminiumprofiler. Detta garanterar en särskilt lång livslängd för ett fönster i trä.

Produktutbudet omfattar det billigare REKMAN S-78 som har 78 mm karmdjup (se PDF HÄR) samt 90mm karmdjup fönster typ REKMAN S-90 som har 90 mm karmdjup som står upp mot de högre energikraven.  (se  PDF HÄR).

Rekman IV 90 fönstertyp har en större karm och båge som tillsammans med isolerglasenheten ger förbättrade effekt- och ljudisoleringsegenskaper vilka uppfyller dagens höga krav på energibesparing och ljudisolering.  Med modern design, energieffektivitet och lättanvändbarhet har man hittat en bra mix i denna fönstertyp.

Förutom ett vanlig fönstersystem är det också möjligt att tillverka fönster / balkongdörrar med större mått och med förstärkta gångjärn, fönster med dolda gångjärn, fönster med elmotorer etc.

REFERENSER

TEKNISK BESKRIVNING S 78

TEKNISK BESKRIVNING S-A 78

TEKNISK BESKRIVNING S 90

TEKNISK BESKRIVNING S-A 90

MSE och MSE-A FÖNSTER

Fönster med dubbla bågar och med en modernare design, ingår i vårt produkturval de ovannämnda fönstren MSE och MSE-A dvs de så kallade av ”finsk typ”.

MSE fönster är ett inåtgående fönster, som är tillverkat i enlighet med traditioner och krav som har utvecklats på den finska marknaden. Materiellt är det en liknande produkt som den estniska historiska ”inåt-inåt” öppningsbara fönstret, där såväl inre som yttre fönsterbågarna öppnas tillsammans. Den inre bågen öppnas från handtaget och yttre bågen flyttas med den inre bågen med hjälp av två kopplingsbeslag.  MSE-fönsteret som används på den finska fönstermarknaden skiljer sig lite från fönstret som används i Estland genom måtten på sina bågar, se ritning.

MSE-A fönster har dubbla fönsterbågar, huvudkonstruktionen och den inre bågen är gjorda av trä, samtidigt som den yttre bågen är gjord i aluminium. Karmarna har också aluminiumbeklädnad för skydd mot den yttre miljön.  Detta är en så kallad modern design av ett fönster med två bågar.

Bättre ljudisolering till överkomliga priser är en fördel hos fönster med dubbla bågar. För att uppnå samma ljudisolering för det s.k. ”tyska” fönstret måste man använda en dyrare konstruktion i isolerglasenheten. Samtidigt om man jämför det ”tyska” fönstret med MSE fönstret så är det ”tyska” fönstret mera praktiskt och lättare att underhålla.

REFERENSER

TEKNISK BESKRIVNING MSE

TEKNISK BESKRIVNING MSE-A

ÖPPNINGSBART INÅT- OCH INÅTGÅENDE FÖNSTER MED DUBBLA BÅGAR

Dubbla bågar ”inåt inåt” fönster, är traditionella fönster med dubbla bågar, där båda fönsterbågarna öppnar inåt. Enkelglas används i ytterbågen, innerbågen har isolerglas enligt önskan från beställaren.  Fönster av denna typ används ofta i gamla stan och områden av kulturellt och miljömässigt värde eller i byggnader, där man önskar att hålla äktheten och historiken kvar i byggnaden. Fönstren med dubbla bågar passar definitivt också till nya blockhus och herrgårdar, vilket ger husen en autentisk utseende.

Ett inåt-inåt träfönster kan göras så att båda bågarna – inre såväl som yttre öppnas självständigt med ett handtag. I ett sådant här fall är det en traditionell design, som varit i bruk i äldre byggnader. Samtidigt kan också dessa fönster göras med den så kallade ”finska” MSE-designen, där den inre bågen öppnas med handtaget och den yttre bågen flyttas med den inre bågen med hjälp av ett mellanliggande kopplingsbeslag.

Utbudet av beslag är mycket brett – förutom industriell beslag erbjuder vi olika konstfullt smidda beslag och gångjärn som bidrar till att skapa ett äkta helhetsintryck, eftersom det är detaljerna som skapar det hela.

REFERENSER

ÖPPNINGSBART INÅT- OCH UTÅTGÅENDE FÖNSTER MED DUBBLA BÅGAR

Fönster med dubbla bågar ”inåt-utåt” är de traditionella fönsterna med dubbla bågar, där externa fönsterbågen öppnas utåt och inre fönsterbågen inåt.  Enkelglas används i den externa fönsterbågen, och en glaskassett i den inre fönsterbågen enligt önskan från beställaren.  Fönster av denna typ används ofta i gamla stan och områden av kulturellt och miljömässigt värde eller i byggnader, där man önskar hålla äktheten och den historiska touchen av byggnaden. Fönstren med dubbla bågar passar definitivt också till nya blockhus och herrgårdar, vilket ger husen en autentisk utseende.

Utbudet av beslag är mycket brett – förutom industriell beslag erbjuder vi olika konstfullt smidda beslag och gångjärn som bidrar till att skapa ett äkta helhetsintryck, eftersom det är detaljerna som skapar det hela.

REFERENSER

TRÄ OCH TRÄ-ALUMINIUM GLASFASADER

Som regel är konstruktionsenheterna i Rekmans trä och trä-aluminium glasfasader gjorda av längdskarvat furulaminerat trä.  Tvärsnittet av träkarmen väljs beroende på beställarens önskemål och på grundval av nödvändig bärförmåga i den specifika glasfasaden och belastningen (t.ex. 50 x 80-300 mm). Den träkarmen kan täckas med olika typer av ädla träfanér. Träkarmen görs väderbeständig i tre steg – impregnering, primer, och slutligen med täckfärg. Vid behov kan också trädelen betsas och lackerad eller täckas med transparent färg.

Fasader är glasade analogt med MEK eller MEK-A fasta fönster med en treglas isolerruta från utsidan. Standardutförande är en 54 mm tjock isolerglasenhet med två termoreglerande glas, vilket garanterar att produkten motsvarar moderna energikrav. Tjockare isolerglas kan också användas vid behov, när specialglas används. Urvalet av glas och speciella glas som används av oss är mycket brett och svarar mot hög värme, ljus, säkerhets- och ljudisoleringskrav.  Med dem, kan de ökade särskilda krav som ställs på fasaden följas. Dessutom finns självrengörande glas med i sortimentet.

Täcklocken i fasadsystemet är antingen gjorda av trä eller av aluminium beroende på trä- eller träaluminiumutförande. Då man använder träaluminium i glasfasaden är använder man en värmeisolerade ”0-profil” i aluminiumfasadsystemet varpå faneret fästs (med ett djup av 7 mm exempelvis), och som senare täcks med ett aluminiumtäcklock. Förutom konstruktioner med täcklock är det också möjligt att använda SG fasadsystem med karmar utan täcklock, där externa leden helt enkelt är silikonbehandlad.

Se referensobjekt i Finland, Suurpellon dagis i Espoo

UTÅTGÅENDE FÖNSTER MED EN BÅGE AV DANSK DESIGN

Vi gör också fönster av så kallad ”dansk” typ i trä samt i trä-aluminium med en båge och balkongdörrar (tvärsnitt). Detta system kännetecknas av att det öppnas utåt. De ”tyska” typen av fönster används fortfarande främst på den estniska marknaden och den ”danska” typen fönster huvudsakligen på exportmarknaderna.

© Copyright - Rekman - täispuidust aknad ja uksed